SERVEIS DISPONIBLES

 • Manteniment informàtic d’ordinadors
 • Solució d’avaries i problemes informàtics.
 • Posada a Punt dels ordinadors.
 • Neteja de virus i instal·lació d’antivirus.
 • Pèrdua de dades.
 • Instal·lació de programes i sistemes operatius.
 • Problemes amb correu electrònic.
 • Problemes de connexió a xarxa.

 

CONTRACTE DE MANTENIMENT

Solució de problemes Hardware i Software. Problemes amb el Sistema Operatiu i programari Ofimàtic estàndard que es trobi instal·lat. Neteja de virus, Spy-Ware. Problemes d’accés a Internet, correu electrònic, xarxes etc. Resolució de dubtes i assessoria informàtica.Les incidències es resoldran exclusivament mitjançant accés remot a l’ordinador
 • Disposaràs d’un nombre on poder comunicar les incidències o consultes, en horari d’oficina.
 • Se’ls facilitarà un compte de correu per enviar consultes o incidències.
 • 2 visites de manteniment general i posada a punt anuals.
 • El nombre d’incidències a l’any serà de 5 per mes.
 • La incidència serà atesa en menys de 6 hores.
 • Disposarà de descomptes en la tarifa si cal el desplaçament al client.

  Forma de pagament: rebut domiciliat anual

  Consulti pressupost a mida