Còpia de Seguretat (BACKUP)

Són innombrables els motius pels quals una empresa i / o un usuari han de tenir un sistema de còpia de seguretat (backup).

En el cas de les empreses que generen diàriament treball i milions de documents, ja sigui en l’àmbit administratiu en el comptable o en qualsevol altre, és un handicap el fet de no tenir previst un sistema de còpia de seguretat i més quan trobem molts motius pels quals aquest treball pot desaparèixer i per tant no ser rescatat o restaurat..

Una pujada de tensió, un incendi, un virus, un robatori o el límit de vida funcional dels discs durs poden portar a l’usuari a una pèrdua irremeiable de dades de vital importància, les seves fotos, vídeos, arxius, fulls de càlcul, el sistema de gestió o el de comptabilitat poden anar-se’n en orris si passa un imprevist i no es disposa d’un sistema de còpia de seguretat que garanteixi la recuperació en cas de “tragèdia.

És curiós, com per norma general i en un alt percentatge dels usuaris domèstics no salvin” les seves dades externament i més greu encara quan es tracta d’empreses.

Per aquest motiu, des de Si23 s’ha decidit oferir un servei de còpia de seguretat que garanteix que les dades dels usuaris, comerços o negocis tinguin còpia de seguretat emmagatzemada en un servidor en cas d’imprevist.

Si de la mateixa manera que assegurem la nostra llar amb una assegurança féssim el mateix amb dades que són de vital importància evitaríem d’una traumàtica pèrdua d’informació.

Banner de servicio de copias de seguridad

Des de Si23, vostè podrà disposar d’un sistema de còpies de seguretat de la seva informació al nostre servidor privat, posant fora de perill la seva més valuosa informació i sense por de perdre ni un sol arxiu. amb la capacitat de restaurar en minuts tot el seu magatzem d’informació, mitjançant còpies de seguretat generades diàriament o en temps real si cal.

Perquè és el sistema més segur?. 

Molts usuaris fan servir pen drives o discs durs externs com a mesura de seguretat. Altres realitzen còpies de les seves dades en DVD. Són bones solucions, però no són les més segures, alguns virus es transfereixen automàticament a les seves unitats de xarxa connectades xifrant arxius i si aquest fos el cas, tant el seu ordinador com el seu disc extern es podrien veure afectats i d’altra banda els DVD tenen una vida útil, un mal emmagatzematge, esgarrapades en la seva superfície poden engegar a rodar el contingut.

Quin tipus de còpia de seguretat necessito?

El nostre servidor permet 3 sistemes de còpies de seguretat conjuntes que poden ser combinades entre si. Aquestes tres opcions es diuen còpia completa, incremental o diferencial.

Còpia completa

El mètode de còpia completa, consisteix a copiar directament tots els fitxers seleccionats cada vegada que es llança la còpia de seguretat des del seu ordinador. Si estem copiant moltes dades, això portarà temps, i per això aquest tipus de còpies es realitza normalment un cop a la setmana o mes. depenent de la informació continguda.

Còpia diferencial

La còpia diferencial (o diferencial acumulativa) només copia els fitxers creats o modificats des de l’última còpia completa. Vol dir que si ja tenim una còpia completa diumenge, dilluns es copiaran els fitxers modificats o creats des de diumenge, i dimarts es copiaran els creats o modificats des de diumenge també. Les còpies diferencials es van fent més grans ja que reflecteixen els canvis des d’una marca fixa en el temps.

Còpia incremental

La còpia incremental (o diferencial incremental) és més avançada (o “intel·ligent”) ja que només copia els fitxers creats o modificats des de l’últim backup, ja sigui complet o incremental, reduint la quantitat d’informació a copiar a cada procés. En el cas anterior de tenir una còpia completa diumenge, dilluns es copiaran les novetats fa a diumenge, i dimarts les novetats respecte a la còpia de dilluns, amb la consegüent reducció de mida de còpia.

En funció dels requisits del client es determina la estretegia adequada per a la còpia de seguretat més eficaç i adequada als seus requisits.